14.6.2016

Vesa Heikkinen ja Tapio Pajunen: Kansalaistaito. Miten politiikkaa voi ymmärtää jos sitä voi ymmärtää?

Politiikka on kamppailua kielestä, merkityksistä ja tulkinnoista. Politiikassa monopolisoidaan milloin mitäkin iskulauseita ja käsitteitä. Kuka sanoo ja mitä? Miten, missä ja miksi? Mitä valitaan, mitä jätetään sanomatta?
Politiikan seuraamisesta on tullut suurta kansanhupia. Mutta samalla kun politiikka on karnevalisoitunut ja henkilöitynyt, ovat sen ydinkysymykset käyneet entistä monimutkaisemmiksi ja vaikeammin hallittaviksi. Demokratian toteutumiselle tämänkaltainen kehitys ei tee hyvää: yhä suurempi osuus 'tavallisesta kansasta' näyttää etääntyneen aidosta yhteiskunnallisesta keskustelusta ihan vain siitä syystä, ettei meillä ole riittäviä valmiuksia hahmottaa  mitä politiikassa oikeasti tapahtuu. Laajojen asiakokonaisuuksien ymmärtäminen näyttäisi vaativan nykyisin ihan erityistä viitseliäisyyttä ja mystisiä  erityistaitoja.

Tämän teoksen kirjoittajat, Ylen Politiikkaradion Puheet päreiksi -ohjelmasta tutut Vesa Heikkinen ja Tapio Pajunen rohkaisevat lukijaansa ottamaan poliitiikasta niskaotteen. Sopivasti utelias ja kriittinen asenne auttaa alkuun:
 Elämä aktiivisena kansalaisena demokraattisessa yhteiskunnassa edellyttää uudenlaista kansalaistaitoa: politiikan ymmärtämisen taitoa. Siksi Kansalaistaito. 
Petraantuvat kansalaistaidot  ovat mutkikkaassa media-ajassa tervetulleita nykykansalaisen taitoja. Oleellista on kyky lukea, tulkita, suhteuttaa, antaa merkityksiä ja ripustaa mielekkäisiin kokonaisuuksiin sitä, mitä poliitikot puhuvat. --- Uuden kansalaistaitomme ydin onkin politiikanlukitaito.
Teos jakaantuu viiteen päälukuun, jossa kussakin tarkastellaan poliitikkojen käyttämää kieltä ja heidän toimintatapojaan erilaisista vinkkeleistä. Aluksi otetaan sanoista mittaa, ensin yksityiskohtaisemmin, kielioppiakin sivuten, minkä jälkeen laajennetaan katsantoa laajempiin puhe- ja tekstikokonaisuuksiin. Tutkimme myös poliitikan suhdetta totuuteen; kenen totuuksia puheissa ja teoissa toitotetaan ja toteutetaan ja millä keinoin? Entä minkälaiset persoonallisuudet politiikassa pärjäävät - minkälaisiin ihmisiin olemme valmiit luottamaan? Minkälaisiin tyyppeihin meidän kannattaisi luottaa?

 Heikkinen ja Pajunen ottavat tarkasteluun myös esimerkkitapauksia poliittisesta päätöksenteosta. Pitkää ja vaiherikasta vääntöä (viime viikolla lukkoon lyödystä) yhteiskuntasopimuksesta tarkastellaan erityisellä perinpohjaisuudella. Mistä tässä ihmeellisessä yks-sopimuksessa on oikeasti kysymys ja mistä kaikista asioista sen yhteydessä on peistä taitettu?
Tarkastelukulma esimerkkitapauksiin on kriittinen, omasta mielestäni jopa kantaaottava, joten puhtaan objektiiviseksi tietokirjaksi tätä Kansalaistaito-teosta en kutsuisi. He, joille tekijöiden räväkähkö ja osin poleeminenkin keskustelutyyli on tuttu esimerkiksi radion puolelta, eivät kokene asiaa ongelmana. 

Suosittelen teosta kaikille politiikasta ja yhteiskunnallisesta keskustelusta kiinnostuneille.  Kirja toimii erinomaisena keskustelun herättelijänä ja sytykkeenä kriittisiin pohdintoihin. Minulla itselläni tämä teos herätti kiinnostuksen ryhtyä tutkiskelemaan kielen erilaisia nyansseja -  myös muualla kuin politiikan kentällä. 
**
Kirjan kirjoittajat: Vesa Heikkinen on Helsingin yliopiston suomen kielen dosentti, tietokirjailija, kolumnisti ja tekstintutkija, Tapio Pajunen toimii politiikan toimittajana Yleisradiossa.

Arvostelukappale. Kiitokset kustantajalle.


Vesa Heikkinen ja Tapio Pajunen: Kansalaistaito. Miten politiikkaa voi ymmärtää jos sitä voi ymmärtää?
Teos 2016

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Lämmin kiitos kommentistasi!